Kulturvård

I Göteborg finns många miljöer som är värda att vårda, bevara och utveckla. Miljöpartiet vill bygga en grön, tät stad för människor där vi också tar hänsyn till de värdefulla kulturmiljöerna.

Miljöpartiet vill

  • Bygga en tät grön stad med hänsyn till miljö och kulturarv.
  • Att kommunens fastigheter ska underhållas på ett långsiktigt hållbart sätt.
  • Bevara bostäderna i Gamla Gårda.

Vi arbetar för att Göteborgs ska vara en tät grön stad med plats för människor, detta behöver inte stå i kontrast till att vårda värdefulla miljöer. Tvärtom kan en hållbar stad byggas med inspiration av stadens gamla kvartersstrukturer och där det gamla får plats bredvid det nya. Vi är emot "sanering" av områden där man river allt det gamla och bygger nytt utan någon hänsyn vara sig till miljö eller kulturarv. Tyvärr finns det många exempel i historien där man på ett hänsynslöst sätt har förstört områden som skulle kunna bevaras, utvecklas och leva vidare länge. I Gamla Gårda ville de flesta partier riva bostadshusen och ge plats åt ett parkeringshus. Vi fick som tur var till slut med oss de andra partierna på att vi istället skulle rusta upp och bevara bostadshusen för framtiden. Tack vara detta så bevarar vi en unik miljö och bostäder för många människor. De fastigheter som staden äger ska vårdas på ett sätt som gör att omfattande renoveringar eller rivningar kan undvikas, på så sätt så sparar vi på jordens resurser och vårdar gamla miljöer samtidigt som stora utgifter för staden eller höga hyresökningar kan undvikas.

Många av stadens parker och grönområden är också ofta kulturhistoriskt värdefulla och här ska samma hänsyn tas som till byggnader.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: