Intresseanmälan att arbeta som politisk sekreterare för Miljöpartiet i Göteborg

Intresseanmälan att arbeta som politisk sekreterare för Miljöpartiet i Göteborg

ANSÖKAN UPPDATERAD 9/11 2022
Nu vet vi att Miljöpartiet kommer att få möjlighet att anställa fem politiska sekreterare för mandatperioden 2023-2026. Formuleringen av nedanstående intresseanmälan har därför uppdaterats.

Intresseanmälan att arbeta som politisk sekreterare för Miljöpartiet i Göteborg

Efter valet 2022 har Göteborgs stad ett styre där Miljöpartiet ingår tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Karin Pleijel är gruppledare och kommunalråd för Miljöpartiet i kommunstyrelsen under mandatperioden 2023-2026. Vi behöver nu anställa fem politiska sekreterare för att täcka in frågor och kompetenser inom en bredd av sakpolitiska områden.

En anställningsgrupp på fyra personer som är utsedd av Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp och styrelse kommer att gå igenom alla intresseanmälningar och avgör eventuella behov av kompletterande handlingar samt vilka som kallas till intervju. Tillträde sker januari/februari 2023 och varar fram till 31/12 2026. Frågor om tjänstens innehåll besvaras av Karin Pleijel på karin.pleijel@politiker.goteborg.se

Skicka din intresseanmälan med ett personligt brev, önskad tjänstgöringsgrad och CV per epost till joakim.larsson@mp.se senast fredag den 11 november.
Välkommen med din ansökan!

 

Krav politisk sekreterare

Det är självklart för oss att du delar Miljöpartiets grundläggande värderingar och vill arbeta för att Miljöpartiet ska kunna genomföra sitt politiska program och gå mot en valseger 2026.

Erfarenheter från arbete i politiskt styrd organisation och/eller inom relevant civilsamhällesorganisation är meriterande. Vi värdesätter de kvaliteter som språklig och kulturell kompetens tillför. Även för sakkunniga inom ett specifikt område, ser vi bredd i kompetens inom kommunens organisation och ansvarsområden som meriterande.

Alla sekreterare arbetsleds av Miljöpartiets gruppledare och kommer att ingå i ett litet nära arbetslag som både behöver arbeta tätt och förtroendefullt och samtidigt öppet mot Miljöpartiets förtroendevalda, medlemmar och väljare. Samverkan krävs också gentemot andra partier och anställda i staden. Som sekreterare behöver du också visa stötta förtroendevalda i nämnder och bolag. Det innebär att du behöver visa social kompetens, vara serviceinriktad och kunna röra dig på både strategisk nivå och hugga i med administrativt och praktiskt arbete.

Du är en lösningsorienterad snabb researcher som vet att ibland ligger faran i detaljerna, och ibland är det de stora visionerna som behöver mejslas fram. Du behöver kunna arbeta med flexibla arbetstider och klara intensiva perioder. Du levererar bra på korta deadlines och har lätt för att sätta dig in i andras synsätt utan att för den skullen tappa i integritet.

Vi värdesätter självständighet och eget ansvarstagande i både tanke och handling. I en offentligt finansierad tjänst som detta är krävs noggrannhet i tidredovisning med mera. Tjänsterna inrättas i huvudsak på heltid.

 

Tre politiska sekreterare inom sakkunnighetsområden, med möjlighet till arbete som stabschef på 20 %
En politisk sekreterare på deltid (50-75%) som föräldravikarie feb-juni 2023

Två sekreterare med inriktning mot stadsmiljö, miljö och klimat. Den innebär sakområden som trafik, park- och natur, miljö- och klimatfrågor, kretslopps och vattenfrågor, cirkulär ekonomi.

En sekreterare med inriktning mot sociala hållbarhetsfrågor. Det innebär sakområden som MR, utbildning, funktionsrätt, äldre, kultur, idrott, demokrati, trygghet.

Stötta kommunalråd och kommunfullmäktigegruppen (fem ledamöter och tre ersättare) i politisk analys och omvärldsbevakning. Inom något/några av dessa sakområden kunna leverera faktaunderlag och formulera politiska förslag. Även kritiskt granska och värdera tjänsteutlåtanden och förslag från andra partier och aktörer. Arbetet innebär att du har dit huvudsakliga fokus inom något av ovan angivna områden, men du kan behöva bevaka flera.

Utbildning/erfarenhet

Relevant högskoleutbildning inom aktuellt område/områden eller tillägnat sig motsvarande kunskaper på annat sätt. Dokumenterad erfarenhet och kompetens av utredningsarbete.

Personliga egenskaper/kompetens

Snabb researcher, god analytisk förmåga. Kommunikativ i både tal och skrift. Ha god omvärldskunskap. Pedagogisk och tydlig formuleringsförmåga av utredande texter. Serviceinriktad. Om du söker tjänst som stabschef på 20 % behöver du vara lyhörd, strukturerad och tydlig.

Intresseanmälan ska omfatta personligt brev och CV. Skriv ”Politisk sekreterare” alternativt ”Politisk sekreterare och stabschef” samt ditt namn i ämnesraden.

 

Budgetsekreterare

Uppdrag

Ta fram ekonomiskt och annat underlag för partiets budgetförslag. Leda utredning av förslag till budgetsatsningar och processen att ta fram budget/förhandlingsunderlag. Delta i och ibland leda förhandlingar för Miljöpartiet. Leverera faktaunderlag och formulera politiska förslag. Även kritiskt granska och värdera tjänsteutlåtanden och förslag från andra partier och aktörer. Uppdraget som budgetsekreterare kommer under mandatperioden delvis även omfatta arbete inom något eller några av ovanstående sakkunnighetsområden inklusive stadsutveckling och energi.

Utbildning/erfarenhet

Högskoleutbildning i ekonomi eller tillägnat sig motsvarande kunskaper på annat sätt. Dokumenterad erfarenhet av förhandlingar. God kännedom om kommunala regelverk och offentlig organisation.

Personliga egenskaper/kompetens

God analytisk förmåga. Kommunikativ i både tal och skrift. Ha god omvärldskunskap. Pedagogisk och tydlig formuleringsförmåga om ekonomiska förhållanden och budgetsamband. Serviceinriktad.

Intresseanmälan ska omfatta personligt brev och CV. Skriv ”Budgetsekreterare” samt ditt namn i ämnesraden.

 

Kommunikatör

Uppdrag

Utveckla och arbeta med kommunikation och strategisk kommunikation för Miljöpartiet i kommunfullmäktige. Bistå partiet och förtroendevalda i kommunikationsarbetet samt utveckla den gröna kommunikationen. I arbetet ingår också att förbereda och formulera pressmeddelanden, debattartiklar, synlighet i sociala media, bygga upp Miljöpartiets kontakter inom media- och organisationsvärlden med mera. Formulera interna texter som inbjudningar och svar på förfrågningar, presentationer och även bearbeta, budgettexter etc. Stötta kommunalråd, kommunfullmäktigegrupp och våra presidieledamöter med underlag för yrkanden, debatter och annat efterfrågat material. Uppdraget som kommunikatör kommer under mandatperioden delvis även omfatta arbete inom något eller några av ovanstående sakkunnighetsområden inklusive stadsutveckling och energi.

Utbildning/erfarenhet

Högskoleutbildning inom media/kommunikation/grafisk produktion, journalistik eller ha tillägnat sig motsvarande kunskaper på annat sätt. Erfarenhet av mediabearbetning och strategisk kommunikationsplanering.

Personliga egenskaper/kompetens

Snabb och träffsäker skribent. Stor vana vid att analysera opinion och media och omvärld. God kunskap om sociala medier, samt kontaktnät inom media. Klarar av att arbeta både strategiskt och operativt.

Intresseanmälan ska omfatta personligt brev där det också framgår vilket sakkunnighetsområde, utöver kommunikation som du har mest intresse/kompetens för, samt CV. Skriv ”Kommunikatör” samt ditt namn i ämnesraden.

 

Lediga jobb i Göteborg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Alla lediga jobb