Personal

Göteborgs stads personal möter tusentals göteborgare varje dag. Att personalen mår bra och har rätt kompetens är avgörande för att dessa möten ska bli bra.

Miljöpartiet vill

  • Stärka utsatta skolor genom att ge personalen fler och utökade möjligheter till kompetensutveckling och forskning på arbetstid med syfte att få eleverna att lyckas.
  • Satsa på arbetstidsinnovationer och digitalisering för ett hållbart arbetsliv.
  • Skapa fler arbetsplatser inom staden som erbjuder praktikplatser.

Staden ska agera som en god arbetsgivare. Vi har arbetat med att utjämna osakliga löneskillnader mellan könen under många år och bör nu fortsätta arbetet med att minska den strukturella skillnaden mellan könen. Staden behöver hela tiden följa utvecklingen av sjuktal, personalomsättning och arbetsvillkor för att kunna agera när arbetsmiljön inte håller. Goda möjligheter till kompetensutveckling och bra arbetsmiljö är viktigt.

Vi har under mandatperioden inlett flera försök med arbetstidsförkortningar. Vi driver på för att fördubbla dessa för att se vilka vägar som är de bästa för ett hållbart arbetsliv. I lägre betalda yrken är det viktigt att ha en större ekonomisk kompensation för kortare arbetstid. Vi har genomfört flera låglönesatsningar och tror det är fortsatt viktigt att följa de grupper som har lägst lön och se vilka åtgärder som bäst kan höja dem.

Miljöpartiet föreslår särskilt en satsning på personalen i utsatta skolor. De personer som arbetar i dessa ska särskilt uppmärksammas genom ökade resurser för att möjliggöra satsningar som rektorerna föreslår.

Staden ska erbjuda praktikplatser och vara en aktiv aktör för att fler ska få en chans att komma in på arbetsmarknaden. Det finns många personer som kan bidra till staden på olika sätt, ett kontinuelrigt arbete med att göra det möjligt för personer av alla slags funktionsvariationer att jobba är nödvändigt för att vi ska kunna ta tillvara på så mycket kompetens som möjligt.

Vi har arbetat hårt med att bryta bilden av Göteborg som en hård stad för HBTQ-personer och vaska bort den grabbighet som tidigare fanns i vissa verksamheter. Det är viktigt att inte släppa det arbetet även om vi kommit långt och många av de processer vi har i staden för detta behöver vidareutvecklas och stärkas.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: