Västlänken

 

Västlänken är en stor och nödvändig kollektivtrafiksatsning i form av en tågtunnel som kommer gå under centrala Göteborg. Västlänken är ett gemensamt åtagande mellan Göteborgs stad, Svenska staten, Göteborgsregionens kommunalförbund, Region Halland och Västra götalandsregionen. Dessa fem parter bestämmer tillsammans om projektet. Tre hållplatser kommer att skapas, Göteborgs central, Haga och Korsvägen. Till detta kommer stationsläget vid Brunnsbo som Västra Götalandsregionen bygger tack vare att Västlänken kommer till. Västlänken kommer göra det enklare för oss att lämna bilen hemma eftersom tågförbindelserna kommer att öka markant. Då behöver mindre yta tas i anspråk för vägar och parkering, yta som istället kan användas för att skapa en människovänlig stad.

 

I dagsläget är det fullt på Göteborgs centralstation, det går inte få in fler tåg i högtrafik. Genom Västlänken separerar vi trafiken så att den tågtrafik som benämns som regional- och pendeltrafik går genom Västlänken medan fjärrtågen fortsatt går in på nuvarande Göteborgs central. På så sätt frigörs mycket kapacitet, vilket gör att vi får in fler pendeltåg, regiontåg och fjärrtåg. Det bidrar också till att vi kan frakta mer gods på järnväg istället för lastbil eftersom det blir mer yta på de spår som leder ut till hamnen. Den ökade kapaciteten som skapas genom Västlänken tillåter också framtida utbyggnad av järnvägsspåren till och från Göteborg, exempelvis Bohusbanan, höghastighetståg till Stockholm med mera. Regeringen skjuter också in extra pengar för att bygga ut järnvägen mellan Göteborg och Borås, så att nyttan med Västlänken blir ännu större.

 

Under byggnationen av Västlänken kommer lastbilar, annat maskineri och byggnadsmaterial skapa utsläpp av bland annat koldioxid. Västlänken uppnår ändå klimatneutralitet inom 5-15 år i drift på grund av de minskade transporterna och bilresorna den kommer att leda till. Den schaktmassa som uppstår kommer till stor del att kunna användas, dels direkt som utfyllning och som utfyllning i andra byggprojekt i landet. Den del lera som blir kontaminerad kommer att renas. Göteborgs stad utreder också på möjligheten att använda denna lera för byggnation.

 

I debatten kring Västlänken brukar det framföras att det finns alternativ till denna lösningen. Vad gäller infrastruktur så finns det inte ett bästa tänkbara alternativ utan man brukar studera många olika lösningar, väga för- och nackdelar mot varandra för att sedan bestämma sig. Vad gäller Västlänken så gjordes år 2001 en idéstudie där cirka 10 olika alternativ studerades. Då bestämdes att det var viktigt att bygga bort den nuvarande säckstationen Göteborgs centralstation för att få ökad kapacitet och man gick vidare till en Förstudie där man undersökte 6 olika "genomgångsalternativ". Det finns flera intressanta lösningar här, bland annat en tunnel till Hjalmar Brantingsplatsen. Denna version skickades ut på remiss och en överväldigande majoritet menade att alternativet Centralen-Haga-Korsvägen var det bästa alternativet när man gjort flera avvägningar. Bland annat bedömdes det mycket dyrare att dra Västlänken via Hisingen, och närheten till Järntorget gjorde att den befintliga dragningen av Västlänken vann mest gehör. På senare år har många personer föreslagit nya lösningar av varierande kvalité. Många av dem missar att deras alternativ antingen redan har utretts och avfärdats, eller att det skulle kräva kanske 10 års extra utredningsarbete utan att man ens vet om det alternativet är bättre. Ett populärt alternativ som förts fram i debatten är Gårdalänken, varför den inte är särskilt bra kan man läsa om här.

 

Källor och ytterligare information:

https://drive.google.com/file/d/1jBZ2GixBjKX61q2IhRO-qBFcjM1IdsTw/view

 

https://infrabloggen.wordpress.com/2018/08/30/vastlanken-levererar-redan...

 

https://infrabloggen.wordpress.com/2017/01/31/fem-goda-skal-till-vastlan...
 

https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/12040/RelatedFiles/2015_083_va...

 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-go...

 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-go...

 

https://www.nyteknik.se/kronikor/stora-byggprojekt-som-klarat-tidsramen-...

 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-go...

 

http://www.vastsvenskapaketet.se/projekt/vastlanken/

 

https://jatrangselskatt.se/2014/11/25/vad-ar-sant-om-vastlanken-har-ar-t...

 

https://jatrangselskatt.se/2014/11/15/klimateffekter-i-vastsvenska-paketet/

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: