Lokalproducerad mat i kommunens kök

Maten i de kommunala verksamheterna skall tillagas inom varje enhet och huvudsakligen vara ekologisk och närodlad samt etisk godtagbar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: