Trafik

Biogasframställning inom kommunen bör uppmuntras och en tankstation för biogas snarast etableras i Götene.

Cykelvägarna inom och utom tätorterna ska utökas och förbättras. Cykelvägs-alternativ till grannkommunerna planeras ihop med dessa. En gång- och cykeltunnel under 44:an behövs för att säkra barnens väg till skolskogen.

Nyheter på Trafik

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter