Ta steg mot hållbara transporter!

Biogasframställning inom kommunen bör uppmuntras och en tankstation för biogas snarast etableras i Götene. Cykelvägarna inom och utom tätorterna ska utökas och förbättras. Cykelvägs-alternativ till grannkommunerna planeras ihop med dessa. En gång- och cykeltunnel under 44:an behövs för att säkra barnens väg till skolskogen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: