All kärlek är bra kärlek

Lyssna

Vår vision är ett samhälle där alla människor, oavsett bakgrund, könstillhörighet, könsuttryck, sexuell läggning, härkomst, funktionsförmåga eller ålder ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Alla individer är olika och samhället ska inte bara vara anpassat till de som utgör normen. Varje individ ska kunna vara den hen vill vara. Alla oavsett sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck ska få definiera sig själva och sin familj. Alla ska kunna vara säkra på att få ett gott bemötande i kontakt med till exempel vården, på sina arbetsplatser och i skolan.

Miljöpartiet vill

  • Vi vill att utbildning och ett aktivt arbete med fokus på lika rättigheter och normkritik ska vara obligatoriskt inom alla offentliga yrken.
  • Vi vill att undervisningen i skolan ska ha ett normkritiskt perspektiv.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: