Valfrågor 2022

Valfrågor 2022

För bättre miljö, natur och hälsa i Habo.

Vår kommun är unik, liksom hela vår planet är unik. Klimatförändringar, krig och utrotning av växt- och djurarter pågår hela tiden. Vi i Miljöpartiet i Habo vill bygga en hållbar framtid. Vi och kommande generationer behöver kunna andas ren luft, dricka rent vatten och somna med rent samvete.

Miljöpartiet vill

-att alla delarna i Habos miljö och klimatprogram ska uppfyllas
-värna Vätterns vatten

-starta en solcellspark på Gunnevi

-skapa ett Habo för alla med betoning på tillgänglighet

-minska Habos klimatpåverkan

-värna den biologiska mångfalden

-förbättra och bygga ut kollektivtrafiken

-införa fri tid i hemtjänsten som ger större frihet och flexibilitet i arbetet

Nyheter på Valfrågor 2022

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter