Hagfors

Miljöpartiet de Gröna i Hagfors kommun vill utveckla hela kommunen, med fokus på social och ekologisk hållbarhet. Läs vilka frågor vi går till val på här.

Våra prioriteringar

Skog och biologisk mångfald.

När den biologiska mångfalden krymper så hotas de ekosystem som mänskligheten är beroende av för ren luft, vatten, energi och mat. Därför måste skogen, jorden och vattnet brukas långsiktigt hållbart.

Barn och skola.

Råda skola bör byggas som F6-skola redan nu.

Kollektivtrafik.

Miljöpartiet vill satsa på kollektivtrafiken i Hagfors kommun.

Miljöpartiet Hagfors

Kontakt