Hållbar regional utveckling

Lyssna

Genom grön omställning kan vi bli föregångare när det gäller att skapa nya jobb, utveckla företag och ny teknik. Ökade utbildningsinsatser och ett rikt kulturliv är också viktigt.

Ingen ska hindras att delta i samhällsutvecklingen på grund av kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder, socioekonomisk bakgrund eller funktionshinder. Vår hållbara regionala utveckling omfamnar alla. 

Vi vill:

  • Främja hållbart företagande, miljödriven affärsutveckling och nya innovationer genom projekt, grön upphandling och socialt företagande.
  • Främja hållbar kommunikation genom att bygga ut dubbelspåret längs västkustbanan, utveckla resecentrum och öka turtätheten i kollektivtrafiken.
  • Att Region Halland ska införa jämställdhetsperspektivet i alla verksamheter och ta fram en utvecklingsplan för att främja jämställdhet och motverka diskriminering.

Läs mer

Det regionala handlingsprogrammet i sin helhet.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: