Hallstahammar

Välkommen till Miljöpartiet i Hallstahammar! Vi engagerar oss för ett hållbart, grönt och solidariskt Hallstahammar. 

Valprogram 2018  Bli medlem Grön Ungdom Västmanland

 

Följ oss på facebook för mer info om vad som händer i vår vardag.

Våra prioriteringar

Klimat.

Miljöproblemen är allvarliga. Att sluta stoppa huvudet i sanden och istället börja agera är det som ger oss människor hopp och framtidstro. Vi kan och vi vill!

Livskvalitet.

Samhället idag innebär för många ett ökat tempo där många kämpar med att få ihop livspusslet. Vi behöver fråga oss vad som är viktigt på riktigt? I svaret på frågan kan vi hitta grunden för god hälsa och ett gott liv.

Miljö.

Vi vill arbeta systematiskt för ett ett minskat resursslöseri inom den kommunala förvaltningen. Vi vill också verka för ökad biologisk mångfald och mer gröna oaser i stadsmiljö.

Ekologisk mat.

Maten behöver komma från gårdar där framställningen av maten sker inom naturens egna lagar.

Jämställdhet.

De mänskliga rättigheterna bygger på allas lika värde oavsett kön. Vi vill inte att kön avgör vilket betyg, jobb och lön hen får. Vi vill att den kommunala servicen som erbjuds baseras på behov och inte på kön eller läggning.

Förskola och skola.

Skolan är lärande för livet. Vi vill utveckla skolan i Hallstahammar genom tidiga insatser, bättre villkor för lärarna och mer jämlikhet. Vi vill se till att det finns bra lokaler och plats i förskolan.

Miljöpartiet Hallstahammar

Kontakt