Hammarö

Välkomna till vår hemsida. Vi finns även på facebooktwitter och instagram. Vi arbetar för ett grönare Hammarö!

Miljöpartiet på Hammarö
Våra prioriteringar

Miljö.

Hammarö minskar utsläppen av klimatgaser genom att fler åker buss och cyklar istället för att åka bil. Kommunens lokaler värms upp energieffektivt. Genom att källsortera matavfall kan vi göra biogas. Vi tar ansvar för Hammarös roll i att hindra klimatförändringarna.

Livskvalitet och trygghet.

Ska vi få behålla hälsan upp i åren så kräver det att det finns en trygg äldreomsorg som ger god omvårdnad och erbjuder äldre delaktighet i samhället/omgivningen.

Giftfri miljö.

Vi har under mandatperioden tagit initiativ till att fasa ut hormonstörande och miljöfarliga kemikalier

Förskola och skola.

Mer tid för mötet mellan elever och lärare!

Miljöpartiet Hammarö

Kontakt