Allt detta har vi genomfört!

 

GENOMFÖRD GRÖN POLITIK

Miljöpartiet de Gröna ingår sedan 2010 i Härnösands rödgröna kommunledning. Gröna frågor får stort utrymme i kommunens utvecklingsarbete och vi har tagit många viktiga steg för ett hållbart Härnösand. Vårt valprogram 2018 handlar om hur vi vill fortsätta utvecklingen mot ett grönt och hållbart Härnösand om vi får ditt och andras fortsatta förtroende.

 

Framsteg inom demokrati, ekonomi, kultur och miljö

Det finns anledning till framtidstro! Härnösand utvecklas trots att Mittuniversitetet och flera statliga verksamheter beslutat att lämna kommunen. Härnösand har avancerat kraftigt och ligger nu på plats 30 i Aktuell hållbarhets kommunranking och på femte plats bland jämförbara kommuner. Befolkningen har ökat fem år i rad, kommunen har visat ekonomiskt överskott varje år sedan vi tog över 2010 och det byggs fler bostäder än på mycket länge. Kommunen fortsätter att ligga på 10-i-topp-listan över de kommuner som satsar mest per invånare på kultur och röstas fram som en av Sveriges bästa sommarstäder. Kultur är tillsammans med miljöarbete, renhållning och idrottsanläggningar det som våra invånare är mest nöjda med enligt SCB:s medborgarundersökning.

 

Förbättrad ledning och styrning och stärkt gemensam kraft

Vi har byggt upp ett strukturerat målarbete som genomsyrar kommunen. Samverkan mellan nämnder och med kommunens bolag ses nu som en självklarhet. Vi har ett gott samarbete i den politiska majoriteten, en offensiv klimat- och energiplan och ett samverkansavtal och god dialog med näringslivet genom HNEF. Vi betonar den gemensamma kraften i kommunen, vilket innebär att det är tillsammans med företag, föreningar och enskilda som vi skapar utveckling i Härnösands kommun.

 

Härnösand har blivit mer hållbart, livaktigt och solidariskt

Här är en lista på några av de viktigaste saker vi tillsammans med den rödgröna majoriteten har genomfört sedan 2010

 

Aktivt påverkansarbete mot regeringen och andra externa makthavare!

 • Biogasanläggningen byggs ut.

 • Satsning på solvärme för att docka in på fjärrvärmenätet.

 • Ny skyltning på Vårdkasen så att fler hittar ut i naturen, Kidz trail.
 • Sanering av naturområdet Lövudden från gamla miljösynder och etablering av villatomter.

 • Nya kolonilottsområden.

 • Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp längs södra Härnön.

 • Fler detaljplaner för bostäder och bättre planering för industrimark.

 • Regnbågskvarteret på Tunnelplan för tolerans, mångfald och en god boendemiljö.

 • Härnösandshus har skapat 80 nya lägenheter och byggt nya hyreshus för första gången sedan 90-talet. Andra aktörer bygger bostäder på många olika ställen.

 • Nya bryggor och gästhamnar för båtar - även utanför centrum.

 • Nationellt fritidsbåtsmuseum etablerat 2017.

 • Stor ökning av besöksnäringen i Höga kusten. Nästan fördubblat antalet gästnätter på hotell i Härnösand sedan 2010.

 • Stora bredbandssatsningar i hela kommunen. Högt tempo i utbyggnad gör att 90 procent har tillgång till snabbt bredband senast 2021.

 • Utveckling av servicepunkter, boende och vandringsleder på landsbygden. Eldstäder med vindskydd och ved har byggts ut.

 • #Metoo-uppropet har lett till en rad aktiviteter under #WeDo, pågående sedan 2018.

 • Stärkt HBTQ- och mångfaldsarbete.

 • Nya högstadieskolor för ökad jämlikhet och nyrenoverat samlat gymnasium.

 • Avgiftsfri musik- och kulturskola sedan 2017.

 • Lust att lära har blivit ett centralt mål i skolan.

 • Satsning på lärare i skolan.

 • Förstärkt skolhälsovård.

 • Införande av rätt till heltid med val av sysselsättningsgrad för kommunanställda.

 • Rätt till 30 timmars barnomsorg för barn till arbetssökande och föräldralediga.

 • Projekt Vårdhunden har permanentats.

 • Två nya särskilda boenden.

 • Utökad satsning på daglig verksamhet genom tidigare Franzéngruppen och nuvarande Papper och stygn samt Korvetten

 • Satsat på ny hästsportarena.

 • Byggt Härnösands arena.

 • Skapat BMX- och skatepark vid Kåken.

 • Ny isbana på Mellanholmen.

 • Konstnärlig utsmyckning av Alfhild Agrells plats färdig under 2018.

 • 1 procent-regeln betyder att medel för konstnärlig utsmyckning ska avsättas vid större investeringar hos kommunen och de kommunala bolagen

 • Muralmålningar av kända konstnärer på flera platser i staden.

 • En öppen graffiti-vägg.

 • Mer kulturresurser och fria medel till kulturutövare.

 • Stärkt arbete för demokrati och inflytande och satsning på invånardialog med start 2018.

 • Stärkt samverkan med civila samhället.

 • Satsning på Trygg hemgång och aktivitetsledare.

 • Stärkt medborgarengagemang genom bland annat Framtid Härnösand, tillväxtstrategin och Levande torg.

 • Yngre och mer representativ politikerkår.

 • För första gången sedan 70-talet ökar nu Härnösands befolkning.

 • Över 20 kilometer nya cykelvägar.

 • Ökad andel miljöbilar och elcyklar i bilpoolen. 70 procent av nya fordon 2017 var gasbilar.

 • Fjärrvärme till alla flerfamiljshus och oljeeldningen avvecklad i Härnösandshus bostäder.

 • Beställningstrafik på kvällen till Brunne/Viksjö och Häggdånger och Hälledal.

 • Avgiftsfri kollektivtrafik för unga 7-19 år med Barnkortet och för vuxna 50 kr/månad för resor i hela kommunen med Härnösandskortet.

 • Först i landet med fossilfri kollektivtrafik 2015. Minst 80 procent minskade koldioxidutsläpp från trafiken därefter.

 • Laddstolpar för elbilar på ett 30-tal platser i kommunen.

 • Flerfackskärl för bättre återvinning och insamling av matavfall och en biogasanläggning och tankstation för biogas i ett unikt lokalt fungerande kretslopp.

 • Miljöcertifiering av 72 % av kommunens skolor och förskolor (2017). På andra plats bland Sveriges Ekokommuner (SEKOM).

 • Kommungemensamt arbete med giftfri vardag och för giftfri miljö i skolan.

 • Andelen ekologisk mat på skolor och äldreboenden har mer än tiodubblats.

 • Aktivt arbete med hållbar konsumtion, Härnösand har blivit en Fairtrade City.

 • Upphandlingsriktlinjer som ger bättre chanser till lokala företag, förhindrar svartjobb och sätter ökat fokus på hållbarhet.

 • Prisbelönt och uppskattad kretsloppspark på HEMAB med återbruk och bod för byggmaterial.

 • Klimat- och energiplan med mål om fossilfri fordonsflotta i kommunen 2021 och 80 procent minskning av utsläppen till 2030.

 • Kommunen och de kommunala bolagen är 100 procent självförsörjande på grön el.

 • Fritidsbank på gång.

 

Allt detta och mycket mer är gjort samtidigt som kommunens ekonomi har haft positiva resultat varje år utan skattehöjningar.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: