Hållbar besöksnäring

Lyssna

Besöksnäringen är en framtidsbransch. Samarbetet mellan Ångermanlands kommuner stärks nu för turism i Höga Kusten. Härnösand är södra porten till Höga Kusten och ska vara en hållbar mötesplats dit man kommer för både natur­- och kulturupplevelser. Miljöpartiet ser arkiven och kulturarvet som tydliga profilområden för Härnösand som vi vill lyfta fram och utveckla tillsammans med Länsmuseet Murberget, Landsarkivet med flera samarbetsparter. Vad gäller naturturism är Smitingen, Härnöklubb och Västanåfallet besöksmål inom kommunen med stor outnyttjad potential.

Miljöpartiet vill

  • verka för hållbara lösningar för att minimera miljöpåverkan av ökad turism.
  • främja vandrings­ och cykelturism och se till att besöksmålen tillgänglighetsanpassas.

Vi ser också möjligheten att profilera Härnösand genom teknikturism och bland annat lyfta fram energisatsningar, Högakustenbron och ny teknik som moderna besöksmål. Technichus och Hemsö fästning kan naturligt spela en roll i detta. Miljöpartiet är positiva till planerna på ett nytt hotell på Kanaludden och kommer att driva höga krav på arkitektur, hållbara trafiklösningar och miljöteknik i det fortsatta arbetet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: