Hållbart boende

Lyssna

Tomas FRejarö är ordförande i Härnösandshus och Hibo Abdullahi är ersättare. Vår bostad är kanske den plats som har störst betydelse för vårt välbefinnande och där vi spenderar störst del av vår tid. Härnösand har stor tillgång till vackra boendemiljöer och det finns plats för fler att flytta hit.

Hibo Abdullahi och Tomas Frejarö.

Miljöpartiet vill

  • att det utvecklas nya attraktiva boenden för olika önskemål och kommer att verka för hållbara lösningar.
  • genom vårt kommunala bostadsbolag Härnösandshus bidra till kollektivhus, trygghetsboende för äldre, hus med tydlig ekoprofil och bostadsområden som uppmuntrar möten mellan generationer och grupper.
  • uppmuntra byggande i trä och andra hållbara materialval.

Miljöpartiet värnar boende med omsorg om närmiljön. Härnösand har unika riksintressanta kulturmiljöer som vi vill värna och lyfta fram. Det är viktigt att nybyggnationer och renoveringar utformas med hänsyn till omgivningen.

Fördjupning i ämnet Boende

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: