Knapp Britta Thyr är mycket engagerad i ett cykelvänligt Härnösand. Sammanhängande cykelstråk

Lyssna

Cykling är bra för miljö och hälsa. I stadsmiljö tar cykeln liten plats och är ofta till och med snabbare än bilen.

Knapp Britta Thyr, Per Sander och Stina Welander

Miljöpartiet vill

  • Fortsätta utbyggnaden av cykelvägnätet i Härnösand samt till Brunne, Häggdånger, Smitingen, Solum och längs gamla järnvägsbanken norr om Älandsbro.
  • Åtgärda problemen på Storgatan och Nybrogatan för att ge cyklarna mer utrymme.

 Cykelstråken måste vara sammanhängande, väl utmärkta och trafiksäkra. Cykeltrafik och gående bör separeras så långt det är möjligt. Cykelparkeringar och snöröjning ska vara så bra att fler ser möjligheten att cykla året om. Det ska finnas bra villkor och möjligheter att ta med cykeln på buss och tåg.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: