Demokrati och öppenhet

Lyssna

Miljöpartiet skrev tidigt motioner om öppna nämndsmöten och allmänhetens frågestund liksom medborgarförslag. Detta infördes i Härnösand.

Sedan har demokratin förstärkts genom Medborgardialogen på hemsidan i och med internets möjligheter. Frågepanelen är populär och många kan sitta hemma och följa Kommunfullmäktiges möten via internet.  Synpunkter kan också lämnas av allmänheten och dessa ska besvaras inom 10 dagar. 

Därtill finns medborgarråd såsom Ungdomsrådet, Rådet för personer med funktionshinder, Landsbygdsrådet och Pensionärsrådet.

Fördjupning i ämnet Demokrati och öppenhet

http://www.mp.se/politik/demokrati-och-politik

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: