Droger

Lyssna

Användandet av alkohol bland unga är historiskt lågt, men det finns tecken på att problemen med olika droger är stora i vissa miljöer och grupper i vårt närområde. Missbruk har tragiska konsekvenser både för missbrukaren själv, dennes närmaste krets och samhället i stort.

Miljöpartiet menar att ett genomtänkt helhetsperspektiv är viktigt för att begränsa missbruket av alkohol och andra droger. Strategier bör vara långsiktiga, grundas på förebyggande arbete och påvisat effektiva metoder. Kommunen ska vara en god förebild genom att till exempel avstå alkohol vid representation.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: