Hållbar ekonomi

Långsiktigt hållbar ekonomi

Kommunens pengar är våra gemensamma resurser. De ska användas effektivt och långsiktigt hållbart. Samverkan mellan nämnder och med de kommunala bolagen för att minska stuprören är viktig för att använda våra resurser optimalt. Miljöpartiet vill ha rimliga överskottsmål som gör att kommunen orkar med tillräckliga investeringar i underhåll och framtidssatsningar.

Kommunen ska arbeta aktivt med socialt och miljömässigt hållbara upphandlingar, Fairtrade, stärkt djurskydd och etiska placeringar av våra pensionsmedel. Mer lokal upphandling ger också mer lokala jobb. Kommunen bör se över möjligheten för olika aktörer att investera mer i lokal grön omställning. En modell kan vara att ge ut gröna obligationer.

Livscykelanalys bör ske vid större upphandlingar och investeringar. Demografin och andra utmaningar gör att välfärden kommer att kräva mer resurser framöver. Staten har ett ansvar för att välfärden kan finansieras i alla delar av landet genom exempelvis ökade statsbidrag och aktiv regionalpolitik.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: