Långsiktigt hållbar ekonomi

Lyssna

Kommunens  pengar  är  våra  gemensamma  resurser,  därför  bör  de  användas  effektivt  och  långsiktigt  hållbart.  Samverkan  mellan  nämnder  och  med  de  kommunala  bolagen  är  viktig  för  att  använda  våra  resurser  optimalt. 

Miljöpartiet vill

  • ha rimliga  överskottsmål som gör att kommunen orkar med tillräckliga  investeringar  i  underhåll och framtidssatsningar.
  • stärka arbetet med socialt och ekologiskt hållbara  upphandlingar,  Fair  trade,  stärkt  djurskydd  och  etiska  placeringar  av  våra  pensionsmedel.
  • att  kommunen ska starta  ett stödspar  i JAK Medlemsbank vilket i  bland  annat Skellefteå  används som en  effektiv metod att stödja föreningars investeringar i anläggningar.

För  oss  i  Miljöpartiet  är  en  solidariskt  finansierad  gemensam  sektor  grunden  i  vårt  trygghets­  och välfärdssamhälle.  Kommunalskatten  och  statsbidragen  är  de  sätt  vi  gemensamt  finansierar  välfärden. Demografin  och  andra  utmaningar  gör  att  välfärden  kommer  att  kräva  mer  resurser  framöver. Kommunalskatten,  som  är  det  skatteverktyg som  kommunen  har  direkt  bestämmande  över,  ger  minst ekonomisk  utjämningseffekt  eftersom  den  tar  ut  samma  procentsats  av  alla.  Vi  menar  att  välfärdens utmaningar inte kan lösas  enbart på kommunal nivå. Staten har ett ansvar för att välfärden kan finansieras i alla delar av landet genom exempelvis ökade statsbidrag och aktiv regionalpolitik.  

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: