Utvecklat stöd till föreningslivet

Lyssna

Ett aktivt föreningsliv är viktigt för ett varmt, levande och demokratiskt Härnösand. Engagemang i en förening är för många en källa till glädje och livskvalitet. Den ideella sektorn har andra syften än vinst och skapar enorma värden sociala, kulturella och ekonomiska. Tillsammans med föreningslivet och civilsamhället kan kommunen identifiera viktiga samhällsutmaningar och komma överens om hur vi tillsammans kan ta oss an dem.

Miljöpartiet vill

  • fortsätta satsningen på föreningslivet i Härnösand.
  • fortsätta uppbyggnaden av en föreningsgala och underlätta informationsspridning från och inom föreningslivet.

Bidragen till föreningar och studieförbund bör stegvis skrivas upp. Initiativ som främjar integration ska ges särskilt stöd. Riktlinjerna för föreningsbidrag ska ses över och det administrativa stödet till föreningarna bör utvecklas. Kommunen ska vara öppen och lyhörd för föreningslivets behov och önskemål.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: