Uthålligt lokalt företagande

Gemensamt arbete och dialog mellan kommunen och företagen är ett fundament för en dynamisk utveckling av det lokala näringslivet.

Miljöpartiet vill

  • fördjupa samarbetet med företagen i Härnösand och värna befintliga mötesplatser samtidigt som vi vill skapa nya forum för olika branscher.
  • satsa på stöd till energieffektivisering för företag till exempel genom rådgivning och projekt inom miljödriven affärsutveckling.
  • att kommunen tillsammans med företagen ska ta fram en gemensam strategi för näringslivets utveckling i Härnösand som syftar till hållbarhet ­ ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
  • Vi vill utveckla stödet till ungas företagande och prova möjligheten till etablering av inkubatorsverksamheter.

Tillväxt som sker på miljöns bekostnad är en dyrköpt återvändsgränd. Vi tror på företagens innovationskraft och förmåga att hitta system för minskad miljöpåverkan och hållbara lösningar. Genom tydliga servicegarantier, effektiv myndighetsutövning, minskat regelkrångel med fler e­tjänster och samarbete i planerings­ och infrastrukturfrågor vill vi skapa ännu bättre förutsättningar för företagande i Härnösand.  

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: