Förtroendevalda i kommunen

Lyssna

Vi är mer närmare 30 personer som har förtroendeuppdrag i kommunen.

 

Karin Frejarö,              KS, vice ordf; KS AU; KF

Per Sander,                    KF, vice ordf

Joakim Drejare,          KF, Arbetslivsnämnden

Göran Umefjord,         KS, KS AU             
Anna Olsgren,             KS, ers
Mohamed Abdulwahab KS, ers
Catja Moberg,              SOC
Christine Sprinzl,         SOC
Knapp Lena Eriksson   SOC, ers
Saeida Noori,              SKOL
Göran Hådén,             SKOL
Tove Engvall,              SKOL, ers
Knapp Britta Thyr,      SAM, vice ordf, KF
Lisa Dahlén,               SAM
Ghaidaa Shihab,           SAM, ers
Eva Goës,                   HEMAB, vice ordf;  Förvaltningsrätten
Anne Möller Söderberg,   HEMAB, ers
Tomas Frejarö,           Härnösandshus, ordf; Murberget, vice ordf
Hibo Abdullahi,          Härnösandshus, KF

Jeff Forssell,                KF ers

KarinMalin Ekström,    KF ers
Abdel Ben Salem,        KF ers

Kicki Östensson,           Valnämnden, vice ordf, Arbetslivsnämnden, ers

Monika Flodin,            Kommunrevision
Ghaidaa Shihab,          Tingsrätten

Hans Alexandersson   Tingsrätten

 Fötroendevalda på länet 

Ninni Smedberg vice ordförande i Hälso- och Sjukvårdsnämnden

Myriam Estrella-Näslund FTP-nämnden (Folkhälsa, Tandvård, Primärvård) och Demokratiberedningen. Patientskadenämnden.

Benny Magnusson  Juryman i Tryckfrihetsmål.

Goës Eva Förvaltningsrätten.

                                        

 

Fördjupning i ämnet Förtroendevalda i kommunen

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: