Förtroendevalda i kommunen

Vi är mer än 20 personer som har förtroendeuppdrag i kommunen.

 

Karin Frejarö,              KS, vice ordf; KF

Per Sander,                KF vice ordf

Joakim Drejare,          KF

Göran Umefjord,         KS au             
Anna Olsgren,             KS
Mohamed Abdulwahab KS
Catja Moberg,             SOC
Christine Sprinzl,        SOC
Alexander Bjursell,      SOC
Saeida Noori,              SKOL
Göran Hådén,             SKOL; Tingsrätten
Tove Engvall,              SKOL
Knapp Britta Thyr,      SAM, vice ordf, KF
Lisa Dahlén,               SAM
Stina Welander,           SAM
Eva Goës,                   HEMAB, vice ordf;  Förvaltningsrätten
KarinMalin Ekström,   HEMAB, KF ers 
Tomas Frejarö,            Härnösandshus, ordf; Murberget, vice ordf
Hibo Abdullahi,           Härnösandshus, KF

Jeff Forssell,                KF ers
Abdel Ben Salem,        KF ers; Övervakningsnämnden

Kicki Östensson,           Valnämnden, vice ordf

Monika Flodin,            Kommunrevision
Ghaidaa Shihab,          Tingsrätten

 Fötroendevalda på länet 

Ninni Smedberg vice ordförande i Hälso- och Sjukvårdsnämnden

Myriam Estrella-Näslund FTP-nämnden (Folkhälsa, Tandvård, Primärvård) och Demokratiberedningen.

Benny Magnusson Patient-etiska nämnden och juryman i Tryckfrihetsmål.

Abdel Ben Salem ersättare i Övervakningsnämnden.

Goës Eva Förvaltningsrätten.

                                        

 

Fördjupning i ämnet Förtroendevalda i kommunen

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: