Förtroendevalda i kommunen

Lyssna

Vi är mer närmare 30 personer som har förtroendeuppdrag i kommunen.

 

Karin Frejarö,             KS, vice ordf; KS AU

Knapp Britta Thyr,      KF gruppledare, SAM, vice ordf                

Hibo Abdullahi,          KF, Härnösandshus, ers Amanda Lind,             KF

Göran Hådén,             KF ers

Per Sander,                 KF ers

Göran Umefjord,         KS, KS AU             
Anna Olsgren,             KS, ers
Mohamed Abdulwahab KS, ers
Catja Moberg,              SOC
Christine Sprinzl,         SOC
Knapp Lena Eriksson    SOC, ers
Saeida Noori,                SKOL
Göran Hådén,               SKOL
Tove Engvall,                SKOL, ers
Lisa Dahlén,                 SAM
Ghaidaa Shihab,           SAM, ers
Eva Goës,                     HEMAB, vice ordf;  Förvaltningsrätten
Anne Möller Söderberg, HEMAB, ers
Tomas Frejarö,              Härnösandshus, ordf; Murberget, vice ordf

Joakim Drejare,              Arbetslivsnämnden

Kicki Östensson,               Valnämnden, vice ordf, Arbetslivsnämnden, ers

Monika Flodin,               Kommunrevision
Ghaidaa Shihab,             Tingsrätten

Hans Alexandersson      Tingsrätten

 Fötroendevalda på länet 

Ninni Smedberg vice ordförande i Hälso- och Sjukvårdsnämnden

Myriam Estrella-Näslund FTP-nämnden (Folkhälsa, Tandvård, Primärvård) och Demokratiberedningen. Patientskadenämnden.

Benny Magnusson  Juryman i Tryckfrihetsmål.

Goës Eva Förvaltningsrätten.

                                        

 

Fördjupning i ämnet Förtroendevalda i kommunen

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: