Giftfria förskolor och ekologisk skolmat

Lyssna

Barn som växer och utvecklas är särskilt känsliga för påverkan av kemikalier. Tyvärr finns det ofta en hel del kemikalier och hormonstörande ämnen i barnens miljö, bland annat på förskolor.

Miljöpartiet vill

  • göra en inventering av kommunens förskolemiljöer, med syfte att skapa giftfria förskolor.
  • att maten ska vara vällagad, ekologisk och närodlad i största möjliga mån.

Naturskyddsföreningen har visat hur kemikalier och hormonstörande ämnen kan utgöra risker genom den cocktaileffekt som uppstår när dessa blandas i barnens kroppar. Detta hänger även samman med maten som vi vill ska vara ekologisk och närodlad. Det är bättre för miljön och djuren, samt nyttigare med en större andel grönsaker i skolmaten.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: