Idrott för livskvalitet och folkhälsa

Lyssna

Sport och idrott är en källa till folkhälsa och social gemenskap. Det är viktigt att idrottsrörelsen förblir en bred och demokratisk rörelse där alla kan vara med och delta på lika villkor. Trygga idrottsmiljöer, samarbete och ambassadörskap ska vara självklara ledstjärnor. Idrottslivet i Härnösand ska vara fritt från alkohol och droger.

Miljöpartiet vill

  • verka för en jämställd fördelning av resurser och hög tillgänglighet för olika grupper.
  • att ett idrottspolitiskt program för Härnösands kommun tas fram i dialog med idrottsrörelsen.
  • utveckla samarbetsformer för drift av kommunägda anläggningar och främja samverkan mellan föreningarna vad gäller halltider.

Vi stöttar initiativet till en ny inomhushall som svarar mot idrottsklubbarnas behov, förutsatt att framtida driftskostnader går att hålla nere.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: