Satsningar på infrastruktur är satsningar på näringslivet

Lyssna

Långsiktiga satsningar på infrastruktur och ett hållbart transportsystem är centrala faktorer för var företag lägger sin verksamhet. Utbyggd kollektivtrafik i Härnösand och till närliggande kommuner är bra både för näringslivet i Härnösand och för de som pendlar till och från kommunen. Miljöpartiet i Härnösand har kraftfullt drivit frågan om dubbelspår på Ostkustbanan Gävle­-Härnösand och kommer att fortsätta verka för att en framtida regering där Miljöpartiet ingår prioriterar satsningar på järnvägar i Norrland. Härnösands hamn är kopplad till järnvägsnätet och en av Norrlands bästa djuphamnar.

Miljöpartiet vill

  • att djuphamnen ska etableras som en nod för godstransporter till havs.
  • arbeta för infrastruktursatsningar som stärker landsbygden, till exempel utbyggt bredband, kollektivtrafiknoder och utvecklade servicepunkter.
  • utveckla bra boendemöjligheter i hela Härnösand för olika behov, särskilt nära pendlingsstråk.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: