Demokratisk IT-försörjning

Lyssna

Allt större  del  av  våra liv sker på internet och via datorer. Detsamma gäller kommunens verksamheter.  Därför är IT­försörjning  en central politisk fråga. Rätt använt är IT ett verktyg för bättre medborgardialog  och  smidigare  offentlig  service.  Nya  möjligheter  ställer  oss  samtidigt  inför  nya  frågor  om  personlig  integritet,  upphovsrätt  och  makten över  informationsteknologin. Miljöpartiet  vill  införa fler  e­tjänster och  utveckla  systemet  för  digitala  möteshandlingar.  Det  ska  vara  smidigt  och möjligt för  medarbetare och  besökare att koppla upp sig på trådlösa nätverk i kommunens lokaler. Även i skolorna vill vi ha WiFi, vilket  minskar den strålning som eleverna utsätts för jämfört med dagens 3G­surfning.  Miljöpartiet ser  Grön  IT,  som  sparar  energi  och  minskar  strålning,  som  en  självklar  inriktning.  Vi ser  demokratiska och ekonomiska risker om kommunen är upplåst till enskilda leverantörer. Vår IT­försörjning  ska vara plattformsoberoende och föredra öppna standarder. Kommunen ska inte registrera medborgare i  onödan.

Miljöpartiet vill

  • stärka medarbetarnas IT­kompetens.
  • fortsätta bredbandssatsningarna med sikte på funktionella  bredbandsmöjligheter i hela kommunen

Det är också viktigt att ta riskerna med strålning påallvar och skapa drägliga miljöer och områden för människor som mår dåligt av datorer, mobiltelefoner ochdylikt.  

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: