Fiber och IT

Demokratisk IT-försörjning

Allt större del av våra liv sker på internet och via datorer. Detsamma gäller kommunens verksamheter. Därför är IT-försörjning en central politisk fråga. Rätt använt är IT ett verktyg för bättre invånardialog, inflytande och smidigare offentlig service. Nya möjligheter ställer oss samtidigt inför nya frågor om personlig integritet, upphovsrätt och makten över informationsteknologin. Miljöpartiet vill fortsätta arbetet med fler e-tjänster. Det finns demokratiska och ekonomiska risker med att vara upplåst till enskilda leverantörer och vi föredrar därför öppna standarder.

Kommunen ska inte registrera medborgare i onödan. EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ställer nya krav på kommunens arbete med digitalisering och informationssäkerhet. Vi vill stärka medarbetarnas IT-kompetens. Bredband ska byggas ut i hela kommunen och vi ska på ett klokt sätt ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, inte minst genom att minska onödiga resor. Det kan till exempel handla om att höja kvalitet inom vård och omsorg genom frivillig tillsyn i hemmet på distans. Det är också viktigt att ta riskerna med ohälsa kopplat till IT på allvar. Det kan handla om alltifrån plingstress till ergonomi.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: