Gröna jobb

Lyssna

Det behövs stora investeringar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Omställningen skulle skapa många nya jobb lokalt i företag och i offentlig sektor. Samarbete mellan näringslivet och kommunen är en självklarhet.

Vi vill profilera Härnösand som en kreativ företagarstad och ett centrum för hållbarhet, genom att:

  •  Ta fram en näringslivsstrategi för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
  •  Underlätta lokal upphandling med miljö- och social hänsyn
  •  Införa servicegarantier och fler e-tjänster  för företag
  •  Underlätta för socialt företagande och kooperativ
  •  Investera i infrastruktur och energiteknik som solceller och biogas
  •  Prioritera hållbar besöksnäring, fler kulturarbeten och innovation
  •  Halvera ungdomsarbetslösheten och satsa på utbildning och meningsfulla åtgärder för arbetslösa
  •  Verka för nyetableringar av statliga  verksamheter i Härnösand

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: