Nya jobb genom gröna investeringar

Lyssna

Hela världen står inför en nödvändig energiomställning och utveckling av modern framtidsteknik.

Miljöpartiet vill

  • att Härnösand ska vara ledande vad gäller förnybara energilösningar, t ex småskalig biogasproduktion och kretsloppsarbete.
  • se till så att vi använder den energi vi har på ett mer effektivt sätt, t ex genom att rusta upp och energieffektivisera bostäder och fritidsanläggningar.
  • investera i underhåll av våra vägar, broar och kajer samt bygga ut cykelbanor och gångstråk.

 Vi ser gärna både modernt ekobyggande och spännande ombyggnationer av befintliga fastigheter.

Härnösand och Västernorrland har genom god tillgång till förnyelsebar energi, infrastruktur och ett fördelaktigt klimat med kalla vintrar goda förutsättningar för etablering av datacenter och serverhallar.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: