Klimatsäkra Härnösand

De senaste åren har vi sett hur stormar som Gudrun, Dagmar och Ivar har orsakat skador för miljontals kronor på skogar, telefonnät och elförsörjning. I sommar har skogar bränts ner i vårt närområde.

Miljöpartiet vill

  • att klimat­ och sårbarhetsanalyser ska ligga till grund för kommunens fysiska planering och exploateringsarbete.

 Stormarna har också inneburit risk för människors liv och pekat på vårt samhälles sårbarhet inför klimatförändringarna. Det pågår arbete med att gräva ner ledningar och på andra sätt klimatsäkra samhället. För att komma till rätta med skogsbränderna behövs en skogspolitik som minskar att bränderna så snabbt breder ut sig. Torkan är för bönderna ett dråpslag. Miljöpartiet ser att det är både viktigt och lönsamt att påskynda arbetet med att bygga bort sårbarheten och fortsatt satsa kraftigt på klimatpolitiken. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: