CO2-snål och tillgänglig kollektivtrafik

Lyssna

Härnösands nya stadsbussar släpper ut drygt 70% mindre koldioxid än de gamla. För landsbygdsbussarna är minskningen 30%. Vi är först i landet med rena elbussar i reguljär stadstrafik.

Miljöpartiet vill

  • fortsätta satsningarna på kollektivtrafik genom anropsstyrd trafik till fler kommundelar och viktiga målpunkter, bättre samordning tåg/buss och en översyn av linjesträckningarna. 
  • att utbyggnanden av tillgängliga busshållplatser påskyndas.
  • stärka dialogen med kommunala pensionärsrådet och handikapprådet kring kollektivtrafiken.

Genom satsningarna på centrumlinjen, avgiftsfria lördagar och anropsstyrd kvällstrafik till Brunne/Viksjö konkurrerar bussen bättre med bilen. Resandet med buss i Härnösand har ökat med 25% sedan 2010. Nu ställer vi krav på fossilfria bränslen även i färdtjänsten.

Tillgänglig kollektivtrafik är en rättighetsfråga och minskar dessutom behovet av specialfordon. Äldre är en viktig resandegrupp och Plusbussen är speciellt utformad efter äldres resandebehov. All stadstrafik körs med låggolvsfordon. Det är särskilt viktigt på Centrumlinjen som utnyttjas av många äldre och där in­ och utsteg måste vara extra snabbt och smidigt. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: