Kommunen ska lyssna, leda och ge alla en chans

Lyssna

Kommunen, dess ledare och dess personal är viktiga förebilder i samhället. Ledarskap, både i organisationen och i samhället, handlar om att kunna få människor i sin närhet att växa. Miljöpartiet vill att Härnösands kommun ska vara en solidarisk och lärande organisation. För att lyckas med det behöver kommunen ha mod, både att gå före och att lyssna på människors åsikter. Om alla får chans att utvecklas blir vi framgångsrika.

Miljöpartiet vill

  • ta  krafttag  mot  strukturer  och  annat  som  förnekar  människor  möjligheter  på  grund  av  kön,  etnicitet, sexualitet,  ålder,  bakgrund eller funktionsnedsättning. Målet är att  alla som bor i Härnösand och  alla som arbetar för 
  • fördjupa demokratiarbetet i Härnösand, skapa fler mötesplatser mellan politiker och invånare  och  fler  möjligheter  till  direkt  inflytande.  Medborgardialogen  och  demokratiprocessen  inom  Framtid  Härnösand ska vidareutvecklas.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: