Matavfallsinsamling

Lyssna

Det ingår i de nationella miljömålen att återföra näringsämnen till jorden och samla in 50 % matavfall. Detta påbörjas i Härnösand till våren och ska vara genomfört 2016. Du kan få dispens. Kolla på kommunens hemsida!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: