Strategisk kompetensförsörjning och innovation

Lyssna

Kompetensförsörjning är centralt, både för ett framgångsrikt näringsliv och för statliga och regionala verksamheter. Härnösand har en stark tradition som kunskapsstad och genom Botniabanan ingår vi nu in en större arbetsmarknads­ och utbildningsregion. Miljöpartiet vill utveckla detta genom ett strategiskt arbete för att etablera nya utbildningsverksamheter i Härnösand. Utbildningar inom energi, kretslopp, pedagogik, arkiv, språk, humaniora, dans och musik passar extra väl i vår kunskapstradition.

Miljöpartiet vill

  • stärka yrkeshögskolan utifrån näringslivets framtida behov. Samarbete med befintliga lokala utbildningsaktörer ska stärkas.
  • ge Technichus goda förutsättningar att utvecklas till Sveriges bästa Science Center.
  • att Härnösand ska utvecklas till ett kunskapscentrum för hållbarhet och omställning och vill aktivt stötta initiativ i den riktningen. 

Härnösand bör stärka sitt engagemang i Åkroken Science Park och vara en aktiv del i strategiska nätverk för utbildning, forskning och innovation i regionen, exempelvis BioBuisness Arena då vi är centrum i ett skogslän.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: