Höj kompetensen inom språk, HBTQ, jämställdhet och hållbarhet

Lyssna

Vårdtagare inom omsorgerna i Härnösands kommun består av alla slags människor precis som samhället i övrigt. Det finns kommuninvånare som har ett annat modersmål och som med åldern glömt svenskan. Det finns homosexuella, bisexuella, queer och transpersoner. Liksom andra verksamheter måste (äldre)vården kretsloppsanpassas så långt det är möjligt.

Miljöpartiet vill

  • lyfta fram vikten av kompetensutveckling för omvårdnadspersonal i jämställdhet, HBTQfrågor, miljö och hållbarhet.

Språkkunskaper ska ses som en merit vid rekrytering av personal. Det finns goda exempel där hemtjänstgrupper sparar både tid och miljö genom att använda (el)cykel istället för bil. Detta och andra miljöinitiativ från personalen bör uppmuntras och stöttas av kommunen centralt.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: