Profilera Härnösand som kreativ kulturkommun

Kommunen ska ha ett starkt samarbete med både kulturföreningarna, professionella kulturskapare och de regionala kulturaktörerna. En sammanbyggnad mellan Teatern och Technichus bör övervägas för ökad tillgänglighet och samordning av resurser. Vi ser gärna en satsning på ungas filmskapande i samarbete med Film i Västernorrland. Härnösand ska vara ett nav för arkiv, bibliotek och museiverksamhet i Sverige och i Västernorrland. Vi värnar Sambibliotekets fortsatta utveckling. Samarbetet med Länsmuseet Murberget och arkivsektorn ska utvecklas.

Miljöpartiet vill

  • att Härnösand fördjupar sitt engagemang i Scenkonstbolaget och vi värnar Norrdans fortsatta utveckling.
  • att Härnösands teater ska vara ett modernt scenkonsthus där elever och föreningar har ökad tillgång.
  • särskilt stötta ung kultur, nyskapande initiativ och mångkulturella inslag.
  • främja konst och kultur i det offentliga rummet, inrätta en ljusfestival och återupprätta Kulturnatten.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: