Kulturella och kreativa näringar

Kultursektorn är viktig, inte bara för vårt välmående, utan också för ekonomisk utveckling, kreativitet och jobb. Redan idag är kulturen Sveriges största exportindustri. Genom att stimulera kreativitet och den inneboende skaparkraften hos befolkningen, lägger vi grunden för ett mer innovativt och hållbart näringsliv. Vi ser stor potential för de kulturella och kreativa näringarna i Härnösand och vill värna Härnösands starka ställning som kulturkommun med högklassiga verksamheter inom konst, musik, litteratur och dans.

Miljöpartiet vill

  • att Härnösand ska vara en plats dit kulturarbetare söker sig och vi ska ha hög beredskap för idéer och initiativ inom området.

Kultur är även en viktig profilfråga för besöksnäringen, där vi vill se ett stärkt samarbete. Kulturkvarteret på Mellanholmen med Technichus, Teatern och Norrdans ska vidareutvecklas som ett centrum för scenkonst, innovation, teknik och lärande.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: