Kretsloppsodling, kolonilotter och 80% ekologiskt

Lyssna

Härnösand har ökat andelen ekologisk odlad mat till skolor och kommunala serviceboenden, från 1% till 25% sedan 2010. Det finns dock kommuner som ligger på andelar långt över hälften. Nu när även EU har nu öppnat för mer lokal och ekologisk upphandling, är det ett ambitiöst men realistiskt mål att nå minst 80% ekologiskt odlad mat till 2020. Ökande transportkostnader och kvalitetsmedvetenhet kommer att göra lokal odling allt viktigare.

Miljöpartiet vill

  • Främja lokal och ekologisk odling.
  • Stödja förverkligandet av ett kretsloppsväxthus i centrala Härnösand.
  • Öka möjligheterna till kolonilottsodling och är mycket tveksamma till att omvandla odlingsmark till andra ändamål.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: