Avgiftsfri Kultur- och musikskola

Lyssna

Kultur-­ och musikskolan är en viktig anledning till att Sverige är ett av världens största kulturexportländer. Den ger också elever tillgång till kultur de annars inte skulle kommit i kontakt med, utrustar oss med kulturella kapital och bidrar till högre livskvalitet. Tyvärr kan vi se att barn och ungdomar från familjer med låga inkomster och/eller utländsk bakgrund alltför sällan deltar i Kultur­ och musikskolan.

Miljöpartiet vill

  • göra Kultur­ och musikskolan avgiftsfri, bredda den till fler kulturella uttryck och korta köerna.
  • avskaffa köp­ och säljsystemet för kultur i skolan och återupprätta en central budget för kulturinköp för att säkerställa likvärdig tillgång till kulturupplevelser oavsett vilken skola eleven tillhör.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: