Inkluderande kulturliv

Lyssna

Kultur genomsyrar hela samhället och är en förutsättning för hälsa, livskvalitet och hållbar utveckling. Miljöpartiet vill att Härnösand ska fortsätta utvecklas som kulturkommun med ett rikt kulturliv både i staden och på landsbygden. En ny kulturplan har tagits fram med mål och prioriteringar för konst och kultur i hela kommunen. Miljöpartiet vill se till att det avsätts resurser för att genomföra de utpekade satsningarna under planperioden.

Miljöpartiet vill

  • att fler härnösandsbor ska känna sig delaktiga och tilltalade av kulturen i Härnösand.
  • skapa medvetenhet om resursfördelning mellan olika grupper inom kulturen.

Kvinnor och män ska ha lika möjligheter att synas och verka i Härnösands kulturliv. Alla ska kunna delta och skapa!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: