Stötta kvinnojouren

Lyssna

Våld i hemmet och nära relationer är en tragisk verklighet som drabbar många, främst kvinnor. Miljöpartiet ser att Härnösands Kvinnojour fyller en mycket viktig roll som tillflyktsort och rådgivningsbyrå.

Kvinnojouren är en viktig verksamhet som kommunen fortsatt vill stödja. Även män kan fara illa ut i nära relationer och konflikter, exempelvis i vårdnadstvister. Vi ser gärna initiativ till en mansjour i Härnösand som kan stötta män som på olika sätt råkar illa ut, samtidigt som den problematiserar den destruktiva mansrollen som män förväntas leva upp till.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: