Landsbygden

Lyssna

Vi vill satsa på småföretagare och gynna landbrukare genom att prioritera lokalproducerat vid upphandlingar.

Miljöpartiet är ett parti för landsbygden, hela Sverige ska leva. När de gröna näringarna växer kommer landsbygden att blomstra. Vi vill satsa på småföretagare och gynna landbrukare genom att prioritera lokalproducerat vid upphandlingar. Tillgången till kultur och bildning ska finnas över hela Sverige, därför vill vi behålla glesbygdsskolor och bibliotek i den mån det är möjligt. Liksom att behålla regionala högskolor och säkerställa att orterna på lands-/glesbygden bibehåller en viss grad av samhällelig service.

Miljöpartiet anser att bilen är nödvändigt på många håll, främst på landsbygden. För att alla som bor utanför centralorten även i framtiden ska köra bil måste nya miljöbränslen göras tillgängliga. Bensin och diesel kommer bara att bli dyrare och dyrare med stigande oljepriser. Att ta fram utsläppsfria bränslen av avfall och gödsel är en fantastisk möjlighet. Oljan är ett hot mot klimatet och landsbygden.Landsbygd

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: