Ökad betydelse för landsbygdens gröna näringar

Landsbygdens utveckling är central för att klara omställningen till ett hållbart samhälle. Det handlar om att säkerställa en långsiktig livsmedelsförsörjning, en stabil produktion av biobaserade bränslen och ett klokt skogsbruk.

Miljöpartiet vill

  • stärka efterfrågan på närproducerade produkter, ekologisk mat och god djurhänsyn genom medveten och samordnad upphandling.
  • lyssna på Härnösands företagare inom de gröna näringarna och hitta vägar för att tillsammans stärka branschen.

Ett sätt är att initiera ett samarbete med HEMAB kring biogas producerad av vall och gödsel, vilket kunde stärka lantbrukares affärsmöjligheter och bidra till ett öppet landskap.  

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: