Ge lärare bättre arbetsvilkor

Viktigast för en skola av hög kvalitet är välutbildade och engagerade lärare. Miljöpartiet ser att för att förbättra arbetsmiljön för såväl lärare som elever behövs fler pedagoger i klassrummen och fler speciallärare. I många fall kräver detta också resurser

Miljöpartiet vill

  • att fler unga ska vilja satsa på att bli lärare och tror att bättre karriärmöjligheter, mer kompetensutveckling och högre lön kan göra yrket mer attraktivt.
  • förverkliga detta genom en kombination av en långsiktig kommunal lönestrategi och riktade stadsbidrag.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: