Goda livsmiljöer

Lyssna

Närheten till vattnet och naturen, kulturutbudet och det breda föreningslivet gör Härnösand till en fantastisk plats att bo på. Ett hållbart samhälle bygger på möjlighet till engagemang och medskapande som bidrar till en trygghet hos alla som vill bo här.

Vi vill utveckla Härnösand som attraktiv boendemiljö för både unga och äldre genom att:

  •  Satsa på att vara en kreativ kulturkommun  och ett regionalt kulturcentrum
  •  Utveckla stadkärnan som levande miljö med vattennära promenadstråk, tillgängliga mötesplatser, lek och lokal handel
  •  Fortsätta utveckla attraktiva och tillgängliga natur- och friluftsområden,  bl a genom att skapa en Hälsans stig och satsa på Vårdkasen och Smitingen
  •  Utveckla skolgårdarna och parkerna, skapa fler platser för spontanaktiviteter och stödja föreningslivet
  •  Arbeta för trygghet och jämställdhet i det offentliga rummet
  •  Verka för hållbart bostadsbyggande  

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: