Lokala aktörer inom LOV

Lyssna

Lagen om Vårdval (LOV) ger äldre rätt att välja om det är kommunen eller någon annan som ska utföra den hemtjänst de beviljats. Vi ser gärna lokala företag som drivs av engagemang för en värdig ålderdom och god omvårdnad.

Miljöpartiet vill

  • att privata utförare ska få organisera sig lokalt, det vill säga anmäla inom vilka områden de kan åta sig uppdrag.

Tyvärr innebär dagens villkor att det är mycket svårt för mindre företag att verka i Härnösands kommun. Främsta orsaken till detta är reglerna som tvingar alla LOV-företag att ta uppdrag i hela kommunen. Kraven på en betydande volym på verksamheten försvårar också lokala initiativ. Detta gynnar istället storföretag inom vårdsektorn med vinst som främsta affärsidé. Miljöpartiet vill att privata utförare ska få organisera sig lokalt, det vill säga anmäla inom vilka områden de kan åta sig uppdrag. Det skulle ge samma villkor till privata som till kommunens egen hemtjänst, vilken är organiserad i hemtjänstområden. En sådan regeländring ökar förutsättningarna för lokalt förankrad hemtjänst, driven av engagemang för god omvårdnad. Det skulle också ge möjlighet till ett mer effektivt resursutnyttjande. Det är först när vi har den mångfalden som LOV fyller sitt syfte.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: