Det mångkulturella samhället gör oss rikare

Härnösand kom till som en marknadsplats i gränslandet mellan olika kulturer. Genom hela vår historia spelar migration och internationella kontakter en central roll. De invandrare och flyktingar som kommer till oss nu är en stor tillgång i vårt samhälle.

Miljöpartiet anser att det bör vara självklart för oss i Härnösand att ta emot de människor som flyr från krig och förföljelse på samma värdiga sätt som vi själva skulle vilja bli mottagna på om vi tvingades fly. Vi ska vara ett kunskapscentrum för mottagande av ensamkommande flyktingungdomar. Att det bor människor från hela världen i Härnösand berikar oss kulturellt men vi behöver bli ännu bättre på integration och att ta tillvara de resurser som invandrade bär med sig. Kommunen ska erbjuda läxhjälp på biblioteket och vara delaktig i att skapa arenor där människor från olika kulturer kan mötas. Vid sida av kommunen är civilsamhällets organisationer, främst idrottsoch kulturföreningarna viktiga för integrationen. Kommunen har ett ansvar att stötta dessa aktiviteter.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: