Vi har två kriser - Corona och klimatet!

Genom en grön rivstart år 2021 på 10 miljarder plus 10 miljarder de kommande 2 åren samt 50 miljarder i gröna kreditgarantier över 3 år som ska säkerställa att framtidens investeringar går till minskade utsläpp och en hållbar miljö. Det här är den största miljö- och klimatbudgeten som NÅGONSIN lagts fram

Miljöpartiet har kämpat för dessa beslut, några bland många!

✅ Investeringsstöd för batteriproduktion, biogasproduktion, vätgasproduktion och returplastraffinaderier.
✅ Utökad skattebefrielse för solenergi
✅ Energieffektivisering och renovering av miljonprogram
✅ Mer skydd och vård av natur
✅ Klimatsmart restaurering av våtmarker
✅ Mer pengar till sanering av föroreningar
✅ Upprustning av järnvägen
✅ Stöd till kollektivtrafiken
✅ Högre stöd till elbilar och högre skatt på fossilbilar med stor klimatpåverkan
✅ Pengar till cykelvägar

Listan kan göras längre, men en sak är tydlig. Efter finanskrisen 2008 räddades bankerna. Den här gången ska vi rädda klimatet. Vi har två kriser, Coronakrisen och klimatkrisen, och båda måste åtgärdas NU!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: