Härnösand - en lokal, regional och global mötesplats

Härnösand – en lokal, regional och global mötesplats Härnösand grundades som en mötesplats mellan kulturer. Vi är en del av en global värld och berikas av att leva sida vid sida med människor från hela världen. Härnösand ska vara känt för sina kvaliteter som en attraktiv mötesplats, en plats att längta tillbaka till för den som är född här, en fristad för dem som flyr och en aktiv part för lokalt och internationellt samarbete. Det är värdefullt att kommunen uppmärksammar Earth Hour, Internationella kvinnodagen, 5i12, Nationaldagen med mera. Det är med kunskap och engagemang vi bäst rustar oss för framtiden. Det innebär att vi ska finnas med i strategiska nätverk och samverkansorgan som Sveriges ekokommuner, BioFuel Region, Höga kusten destinationsutveckling, med flera. Det ökar vår kunskap, ger nya möjligheter och underlättar samverkan med andra.

Miljöpartiet vill

  • öka samarbetet över Bottenhavet och se över hur även städer utanför Europa kan inkluderas i varaktiga relationer, till exempel genom vänortssamarbete.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: